FUMÈ 15.00 €

Pomodoro, mozzarella, scamorza, speak tirolese