TONNO CIPOLLA 16,00 €

Thon, oignons, tomates, mozzarella